Waithlem Jambak

Waitlem, kelahiran 1968, telah menggeluti dunia jurnalistik sejak 1992, dan bergabung ke Harian Singgalang sejak 1993 hingga sekarang. Selain menulis berita, feature juga menulis beberapa buku.

Arsip

Loading..