Waithlem Jambak

Waitlem, kelahiran 1968, telah menggeluti dunia jurnalistik sejak 1992, dan bergabung ke Harian Singgalang sejak 1993 hingga sekarang. Selain menulis berita, feature juga menulis beberapa buku.

ARSIP ANDA

Loading..

.